Regelmatigheidcriterium

Dit jaar richten wij opnieuw een regelmatigheidscriterium in.
Uw beste combinatie per proef komt in aanmerking voor het regelmatigheidscriterium. Stel dat u twee paarden in dezelfde proef heeft dan kan u zich enkel plaatsen met uw beste resultaat.
Dezelfde ruiter kan dus niet in een bepaalde reeks 2 keer op het podium staan.
Dezelfde combinatie kan echter wel in twee opeenvolgende reeksen op het podium staan.
Elke wedstrijd (inclusief zaterdag en zondag van kampioenschap) kan in aanmerking komen voor het regelmatigheidscriterium. Omwille van praktische redenen zal enkel de wedstrijddag 11/08 (jumping Eke) echter niet opgenomen worden in het regelmatigheidscriterium
In totaal zijn er 9 schrapresultaten. Dit zijn dus de mindere resultaten of niet deelnames. In totaal dus 20 resultaten die in aanmerking komen voor het eindklassement.


Per wedstrijd puntenverdeling als volgt:
Proef 70cm
De eerste ruiter ontvangt 100 ptn
De tweede ruiter ontvangt 95 ptn
De derde ruiter ontvangt  90ptn
Vervolgens  89-88-87-enz
Bij een uitsluiting  of val ontvangt de gestarte ruiter nog 20ptn

Voor de proeven 70cm - 80cm - 90cm - 95cm - 100cm - 110cm zal de puntentelling per reeks telkens verhoogd worden met 100ptn

Zowel bij een verplichte of niet verplichte overgang zullen de punten toegekend worden in de hoogste reeks waar je gereden hebt