Inrichtingsvoorwaarden

Wie kan wedstrijden inrichten: 

Alle rijverenigingen, clubs of maneges.

De inrichter dient wel lid te zijn als club van VLP (lidgeld 200€)

De inrichter zorgt voor voldoende parking voor vrachtwagens en personenwagens.

Een verzorgde piste en paddock met voldoende afmetingen, bodem gras of zand met een volledige afsluiting.

Er moet hindernismateriaal voorzien zijn voor min. 15 behoorlijke gevulde hindernissen en versiering. De achterste balken van de breedtesprongen zullen verplicht gedragen worden door veiligheidslepels.

Daarnaast is er ook hindernismateriaal nodig voor min. 2 oefensprongen in de paddock: 1 rechte + 1 breedtesprong voorzien van veiligheidslepels.

De inrichter voorziet een degelijke afgesloten jurytoren, elektriciteit, tafels en stoelen (min. 4 personen).

Hij voorziet een afgesloten veilige ruimte voor de paddockoverste.

De inrichter zorgt voor een volwaardig middagmaal en drank voor jury, medewerkers alsook voor de EHBO persoon (max. 8 personen) gedurende de ganse duur van de wedstrijd.

De inrichter dient in te staan voor:

*Aanwezigheid parcoursbouwer er wordt een bedrag voorzien van 125€ door HRVV. Kan ook aangesteld worden via HRVV.

*Voldoende bekwaam pistepersoneel (2 personen)

*verzorging protocol prijsuitreiking per proef

*hoefsmid - bereikbaarheid van een dierenarts indien nodig

*sabam

De inrichter zorgt voor bekers 1 per proef, stalplaten en/of erelinten 1 per 4 deelnemers.


De inrichter van het kampioenschap HRVV zorgt voor mooie naturaprijzen in samenspraak met het bestuur.

Het HRVV zorgt voor:

*Jury: voorzitter jury - jurysecretaresse - chronobediening - paddockoverste.

*Wedstrijdsecretariaat.ter plaatse

*Elektronische chrono - geluidsinstallatie

*Publiceren van vraagprogramma - opstellen startlijsten.

*Inschrijvingen - prijzengeld.

*EHBO wordt verzorgd door HRVV.

Borg:

De borg bedraagt €100 per wedstrijd volledig te betalen op de kalendervergadering of over te schrijven na definitieve toekenning van de wedstrijddatum(s).

Rek nr: BE50 7374 2152 0718       KREDBEBB

Na afloop van de wedstrijd en indien bovengemelde objectieve criteria gerespecteerd worden, zal men de terugbetaling van de borg ontvangen (bij niet naleven is elke factor evenwaardig om eventueel tot gedeeltelijke terugbetaling over te gaan)

Bij annulatie van een wedstrijd wordt de borg in geen geval terugbetaald.

Vergoeding inrichters:

Er wordt 125€ voorzien aan de inrichter voor de parcourbouwer.

Vanaf 150 startende combinaties wordt 1 euro per combinatie toegekend aan de inrichter.

Het bestuur HRVV