Aanpassing startlijsten

Uit respect voor uw collega ruiter of amazone en om organisatorische problemen te vermijden zijn verplaatsingen op de startlijst de dag van de wedstrijd niet toegestaan. De volgorde wordt door loting bepaald door het softwaresysteem dat wordt gebruikt voor de opmaak van de startlijsten. Hierbij wordt rekening gehouden met mensen met meerdere paarden in een proef zodat zij voldoende tijd zouden hebben om te wisselen van paard. Mensen die ter plaatse inschrijven worden achteraan de proef toegevoegd, mensen met twee paarden volledig vooraan en achteraan. Indien een wijziging zich toch opdringt zal een kost worden aangerekend gelijk aan de meerprijs van een inschrijving ter plaatse, wat gelijk is aan 5 €.