Info : wijziging voor het seizoen 2019.

Wijzigingen voor de ruiters
 
 
 
In samenspraak met het VLP en de andere provinciales zijn er een aantal wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren. Er is gewerkt aan een harmonisering tussen de verschillende provinciales.
Regels ivm licentie, daglicentie, immatriculatie zijn uniform voor de provincies ( 5 vlaamse provincies)!
 
Concreet zijn er volgende wijzigingen:
 
Welke licentie heb ik nodig om hrvv te rijden:
 
=>  L01 (€17) voor deelname aan proeven tot en met 60 cm.
=> J02 ( € 50) voor deelname aan proeven tot en met 1m
=> J03 (€ 80) voor deelname aan proef 1.10 m
 
Wijziging ten opzichte van voorgaande jaren 110 => noodzakelijk J03. Niet meer mogelijk met J02.
 
Immatriculatie van paard of pony
 
=> immatriculatie verplicht vanaf 1m.
=> registratie paard pony verplicht voor proeven lager dan 1 m, echter geen betaling.
 
Wijziging ten opzichte van voorgaande jaren => immatriculatie verplicht  voor proef 1 m en 1m10   
 
Daglicenties
 
Daglicenties zijn mogelijk => met verplichte L01 (€17) licentie. Op deze manier is iedereen verzekerd.
Daglicentie => € 10
 
Inschrijvingsgeld wordt verhoogd met € 5 wegens inschrijving ter plaatse.
 
Met een L01 licentie kan je deelnemen aan maximum 5 wedstrijden.
 
Inschrijvingen online
 
Inschrijvingen gebeuren vanaf nu steeds via equibel. Online inschrijvingen worden afgesloten woensdagnacht 24u00. Terugbetaling van het  inschrijvingsgeld is enkel mogelijk in geval van gegronde redenen van overmacht. Een administratieve kost van € 2 wordt ingehouden bij terugbetaling.
 
 
Inschrijvingen ter plaatse
 
Mogelijk met licentie of daglicentie. Inschrijvingsgeld wordt verhoogd met € 5.
Inschrijvingen ter plaatse dienen te gebeuren tot maximum 30 min voor aanvang van de proef.
 
15 min voor aanvang van de proef wordt de definitieve startlijst aan de camionnette uitgehangen.
De nummering loopt door. Dwz geen a, b of c... meer.
 
Inschrijvingen ter plaatse => zorg dat u uw licentienummer en immatriculatienummers bij de hand heeft. Deze kunt u online opzoeken via equibel. Het hrvv zoekt deze nummers niet op.
 
Er wordt op nummer gestart. Indien u niet op nummer kan starten, dan start u achteraan de proef buiten wedstrijd.
 
Enkel herstarts (buiten wedstrijd) kunnen tussen de nummering komen. Herstarts betalen het online inschrijvinggeld, dus geen €5 extra.
 
 
Inschrijvingsgeld en prijzengeld
 
Er wordt geen lidgeld hrvv meer gevraagd. € 20 lidgeld valt weg.
Zie tabel
Wijzigingen:

75 geschrapt maar oefenreeks 50/60 in de plaats op alle wedstrijden. Wat betreft de oefenreeks is er geen klassement, geen kampioenschap en geen regelmatigheidscriterium.
 
95, 100 en 110 inschrijving verhoogd met € 1 ten opzichte van vorig jaar.
 
Vanaf 6de plaats volgprijs = inschrijvingsbedrag

  50/60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 95 cm 100 cm 110 cm > 15 combinaties 110 cm < 16 combinaties
inschrijvingsgeld online 5€ 6€ 9€ 9€ 10€ 11€ 13€ 13€
inschrijvingsgeld ter plaatse 10€ 11€ 14€ 14€ 15€ 16€ 18€ 18€
plaatsen                
1ste natura 6€ 25€ 35€ 40€ 50€ 80€ 56€
2de natura 6€ 20€ 27€ 30€ 40€ 60€ 42€
3de natura 6€ 17€ 22€ 25€ 30€ 40€ 28€
4de natura natura 14€ 18€ 20€ 25€ 30€ 21€
5de natura natura 11€ 12€ 13€ 14€ 15€  
volgprijzen natura natura 9€ 9€ 10€ 11€ 13€  

 
Kampioenschap
 
Geen wijzigingen ten opzichte van vorig jaar.
 
Regelmatigheidscriterium
 
Dit jaar richten wij opnieuw een regelmatigheidscriterium in.
Uw beste combinatie per proef komt in aanmerking voor het regelmatigheidscriterium. Stel dat u twee paarden in dezelfde proef heeft dan kan u zich enkel plaatsen met uw beste resultaat.
Dezelfde ruiter kan dus niet in een bepaalde reeks 2 keer op het podium staan.
Dezelfde combinatie kan echter wel in twee opeenvolgende reeksen op het podium staan.
Elke wedstrijd (inclusief zaterdag en zondag van kampioenschap) kan in aanmerking komen voor het regelmatigheidscriterium. Omwille van praktische redenen zal enkel de wedstrijddag 11/08 (jumping Eke) echter niet opgenomen worden in het regelmatigheidscriterium
In totaal zijn er 9 schrapresultaten. Dit zijn dus de mindere resultaten of niet deelnames. In totaal dus 20 resultaten die zullen in aanmerking komen voor het eindklassement